Folkekirken er en del af et globalt fællesskab

Folkekirkens mellemkirkelige Råd

-varetager relationer med andre kirker i ind- og udland

- repræsenterer folkekirken internationalt

- formidler viden og erfaringer fra internationalt kirkeliv

- bygger bro mellem folkekirken og migrantkristne i Danmark

Nyheder

Church News